Eva Krejcarova


Zpět na staré adrese!

Od 15.8.2016 mne naleznete v Zahradní 28, Jičín 506 01
.

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

 

 Každý z nás řeší  otázku nejlepšího způsobu bydlení. Každý však má své jedinečné požadavky. V této rozmanitosti vidím kouzlo profese, které mě motivuje k lepším a lepším výsledkům."
 

Od roku 2007 pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná, od roku 2010 jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve  výstavbě, působím jako autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby pod č. 0602244.

 

Na projektech spolupracuji s již prověřenými odborníky v oboru techniky prostředí staveb, statiky a požární ochrany.
 

Služby poskytuji nejen v regionu východních Čech, ale i ve středních a severních Čechách.
 

Základem dobrého projektu je úzká  komunikace se stavebníkem, konzultace veškerých změn, návrh dalších možných řešení. Výsledkem je individuální návrh stavby odpovídající maximálně potřebám zákazníka.

Kontakt
Obecně cena projektové dokumentace závisí na předpokládaných hrubých nákladech na uvažovanou stavbu a je určována na základě konkrétních ceníků projektových prací dle UNIKA, příp. dle honorářového řádu. Cenu obvykle optimalizuji dle obtížnosti a rozsahu projektu a potřeb klienta.

Cenovou nabídku Vám vypracuji zdarma na základě konzultace, prvotní obhlídky na místě, či po zaslání podkladů. Kontaktujte mne, ráda Vám připravím individuální řešení.

Ing. Eva Krejcarová | www.czprojekty.cz | Mobil: 724-246-397 | E-mail: e.krejcarova@seznam.cz
Copyright©2013 Kotyskova.com | Designed by Flash Templates | Powered by Kentico CMS