Pasporty energetických staveb, vodáren, Praha

Pasporty energetických staveb, vodáren, Praha
Zaměření trafostanic, rozpínacích stanic, včetně technologie, zaměření vodáren na území HL. města Prahy. Dokumentace skutečného stavu – 2004-2013.
Ing. Eva Krejcarová | www.czprojekty.cz | Mobil: 724-246-397 | E-mail: e.krejcarova@seznam.cz
Copyright©2013 Kotyskova.com | Designed by Flash Templates | Powered by Kentico CMS